Аз съм заек

Аз съм заек.

Да, точно така – добре разбрахте. Аз съм заек. С дълги, прилепнали към главата любопитни уши, мека козина и червени очи.

“Смахнат човек!” – ще махнете с ръка и ще понечите да отминете.

“Не смахнат човек, а разумно животно” – ще отговоря. Толкова разумно, че дори мога да пиша. Наистина ли не виждате очевидното? Не съм част от всичката лудост на света, събрана в жълта човешка кожа. Не ме приписвайте към вида на тези, които се избиват безсъвестно за имоти, пари, идеи, слава или просто така. Не аз пускам огромното си Его на улицата, на работа, в градския транспорт или пък в семейството за да се бори до кръв с Егото на другите себеподобни и после да упреквам себе си, че не успявам, а другите го могат. Не съм от тези, които със силата на завистта към ближния си могат да срутят хилядолетни каменни крепости. Не съм и от тези, които измислиха гилотината, бесилото и електрическия стол, а когато това им се стори малко – напалма, отровния газ, балистичните ракети и атомната бомба. Не съм виновен за поголовното изсичане на горите, дълбочинно ровичкане в земята, взривяването на морското дъно, безразборното разпръскване на пестициди и всички безумни устреми към разрушение на единственото място, където все още можем да дишаме.

Не съм и от онези, които едва утвърдили господството си, протегнаха ненаситните си кървави ръце, сграбчиха света за гърлото и го принудиха да изплюе онуй, що вече бе погълнал в опит да задоволи потребностите си.

Не, не съм.

Обитавам тиха полянка в близкия ви парк – до малката, почти пресъхнала рекичка. Живея със семейството си, плодим се, живеем и умираме без да вредим никому, като част от екосистемата на нашата планета. Дори и да стана жертва на хищник, поне ще бъда част от хранителната верига на живота и това ще има смисъл, а не просто потърпевш в поредния акт на агресия.

Така че – не ми казвайте какво съм, моля! Поне това мога сам да определя.

Аз съм заек.

Всички права запазени!

    Александър Белтов

02.10.2012г

София