Книга с автограф

Драги читатели, до края на 2019 г. трима от вас могат да получат книжното фен копие на романа ми „Фосикър“ с автограф.  За желаещите, моля, заявете ми на електронната поща с адрес : beltov@gmail.com